เกี่ยวกับเรา

 


บริษัท เอ็มซีพี เครน จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยการแนวความคิดที่ว่า ซื้อรถมาขาย ถ้าขายไม่ได้ก็ทำเช่า โดยดำเนินธุรกิจบริการให้เช่ารถเครน, รถบรรทุกติดเครน (เฮี๊ยบ), รถเจซีบี, รถโฟลค์ลิฟ, บูมลิฟท์, เอ๊กซ์ลิฟท์, รถเทรลเลอร์ขนส่ง, รถหกล้อคอกสูง, รับเหมาขนย้ายเครื่องจักร, แผ่นเหล็กปูพื้นให้เช่า โดยมีพนักงานขับรถให้บริการที่มากประสบการณ์ และเรามีทีมงานพร้อมที่จะให้บริการด้วยนโยบาย “คุณภาพ บริการ ที่มากกว่าราคา” และ “มากกว่าบริการ คือ ใช้ใจบริการ”
 
 

ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่ารถ และขนส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ในราคาเป็นธรรมแข่งขันได้ นำเสนอการบริการให้เช่ารถ และขนส่งสินค้าที่เสนอความคาดหวังในความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า เรามุ่งมั่นทำธุรกิจกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ เพื่อความยั่งยืนในการเป็นคู่ค้าร่วมกัน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง สร้างบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 
 

เป็นบริษัทให้บริการให้เช่า หรือรับจ้าง และขนส่งสินค้าที่ประกอบธุรกิจบริการ ให้เช่าหรือรับจ้าง และขนส่งสินค้าที่หลากหลาย เน้นย้ำความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูงและ มีความรับผิดชอบ เป็นธรรม ดำรงความเป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการให้เช่า และขนส่งสินค้า โดยมุ่งมันพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ
 
 


• มีประสบการณ์ทำงานด้านการให้บริการ รับจ้าง และการขนส่ง มากกว่า 10 ปี ในเขตพื้นที่เขตภาคตะวันออกและโดยรอบ
• มีบริการให้เช่ารถเครน, รถบรรทุกติดเครน (รถเฮี๊ยบ), รถเจซีบี, รถโฟลค์ลิฟ, บูมลิฟท์, เอ๊กซ์ลิฟท์, รถเทรลเลอร์ขนส่ง, รถหกล้อคอกสูง, รับเหมาขนย้ายเครื่องจักร, แผ่นเหล็กปูพื้นให้เช่า จึงมีการดูแลรักษา ตรวจสภาพรถให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนการใช้งานตลอดเวลาเพื่อรักษาเวลาในการขนส่งสินค้า
• มีการตรวจรับรองสภาพประกอบและอุปกณ์สำหรับรถปั้นจั่น โดยมีวิศวกรรับรอง เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552
• ลูกค้าสามารถติดต่อประสานงานกับบุคลากรของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว สามารถทราบสถานะของ รถขนส่งสินค้าได้ทันที โดยมีระบบ GPS Tracking ติดตามรถทุกคัน
• มี Back office ที่ดีเยี่ยม ตลอดจนระบบบัญชีการส่งเอกสาร สามารถประสานงานกับ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นกันเอง
• มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) ที่ทันสมัย ประกอบกับมีทีมบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมจะสนองตอบความต้องการกับบริษัทลูกค้า (Customers company)
• มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
• มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การไม่บรรทุกสินค้าเกินน้ำหนัก และบริษัทมีนโยบายต่อต้านยาเสพติดอย่างชัดเจน